ATATÜRK KÖŞESİ
YOZGAT VE SORGUN SON DAKİKA HABER

 

Duyuru

DUYURU PANOMUZ

SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ


KARABALI KÖYÜ SON DAKİKA HABER

İLETİŞİM İÇİN:

kr66kr@hotmail.com

KURUCUSU

KAZIM KASIMOĞULLARI************

SİVAS ŞEHİTLERİ

TÜRKÜ SEVDASI

REKLAMLARBULUR SONDAJ HACI ALI ALTIN TAS VE OGULLARI CEP: 0535 253 59 38 YER YOZGAT YAMACLI VE BOGAZLIYAN

SUYA ULASAN TEK YOL BULUR SONDAJ.!


  DEYİSLER , NEFESLER , DUAZ İMAMALAR , ...

  Paylaş

  karabalininradyosu

  Erkek
  Mesaj Sayısı : 820
  Yaş : 36
  Nerden : YOZGAT SORGUN KARABALI KÖYÜ
  Kayıt tarihi : 05/10/08

  default DEYİSLER , NEFESLER , DUAZ İMAMALAR , ...

  Mesaj tarafından karabalininradyosu Bir Paz Ocak 10, 2010 10:35 am

  Genç Abdal
  Yoğ iken yer ile gökler ezelden
  Kudret kandilinde pinhan Ali’dir
  Kün deyince bezm-i Elest’den evvel
  Alemi var eden sultan Ali’dir

  Cebrail’e sordu Muhammed bunu
  Nice bin yıl evvel kurdu oyunu
  Magribden maşrıka kudret topunu
  Atan Muhammed, tutan Ali’dir.

  Muhammed Ali geldi dünya yüzüne
  Zülfikar’ı çekti kavga yüzüne
  Kafirler içinde hava yüzüne
  Mancınıkla kendin atan Ali’dir

  Binince Düldül’e Hayber’e gitti
  Yel gibi o anda menzile yetti
  Kafirlere hüner, heybet gösterdi
  Kendini kul diye satan Ali’dir

  Müminler sırrını ilden sakınır
  Kendin bilmezlere sözüm dokunur
  Genci Abdal dört kitapta okunur
  Evvel-ü ahır-ı destan Ali’dir

  Sefil Ali
  Yer yok iken gök yok iken var idim
  Nice makam makam gezdim idi ben
  Kandilde nur idim seyreder idim
  Nuh ile gemiyi dizdim idi ben

  Kün deyince var eyledim alemi
  Nice Süleyman’a çaldım kalemi
  Miraçta danıştım bin bir kelamı
  Muhammet suresin yazdım idi ben

  Bir avuç toprağı deryaya saçtım
  İsmim Adem idi karaya düştüm
  Kubbe-i cihanın kapısın açtım
  Kırkların engürün ezdim idi ben

  Çar noktayı elif dilimde idi
  Kuduret kalemi elimde idi
  Dört melek la mekan elimde idi
  Doksan bin sureyi yazdım idi ben

  Ahirinde ismim Ali koydurdum
  Mümin kullarının Kalbine girdim
  Sefil Ali gece gündüz hem virdim
  Boz Dev’in bendini çözdüm idi ben


  Pir Sultan
  Gafil kaldır şu gönlünden gümanı
  Bu mülkün sahibi Ali değil mi
  Yaratmıştır on sekiz bin alemi
  Rızıkların veren Ali değil mi

  Bin bir adı vardır bir adı Hızır
  Her nerde çağırsan orada hazır
  Ali'm Padişahtır Muhammet vezir
  O fermanı yazan Ali değil mi

  Pir Sultan Abdal'ım ben bir fukara
  Acep bulunur mu derdime çare
  Günahkarım nasıl varam huzura
  Divanda oturan Ali değil mi

  KulHimmet
  Ali'sin Muhammed yoktur gümanım
  Şeriat içinde dinimsin Ali
  Tarikat içinde sırr–ı ummanım
  Marifet içinde pirimsin Ali


  Yerde insan gökte melek yogiken
  Kudretinden bir nur indi süzüldü
  İki isim bir kandilde nur iken
  Ayn Ali mim Muhammed yazıldı


  Büyük küçük bu haberi işitdi
  Sevdası serimden ayrılmaz her dem
  Ruh aşinasıydık Elest gününden
  İsm–i Ali kalb evine yazıldı

  Virani
  Ali ismi dört kitapta okunur
  La İlahe illa Ali’ yazılı
  Zikr edenler ezazilden sakınır
  La İlahe illa Ali’ yazılı

  Bir ismi Ali’dir bir ismi Allah
  İnkarım yoktur hem vallah hem billah
  Muhammed Ali yoluna Allah eyvallah
  Ben Ali’den gayrı bir er görmedim


  Evvel odur âhir odur
  Tayyip odur tahir odur
  Batın odur zahir odur
  Ali Ali Ali Ali

  Derviş Ali
  Yeri göğü arşı kürsü yaratan
  Men Ali’den başka tanrı görmedim
  Yaratup kulunun kısmetini veren
  Men Ali’den başka tanrı görmedim

  Nesimi
  Ali evvel Ali ahir, Ali batın Ali zahir
  Ali şems-i münevverdir, Ali dilnur ile Enver
  Ali’dir her şey için can, Ali’dir yar ile mihman
  Ali rahim Ali rahman, Ali’dir cümleye server

  Ali sultan Ali sübhan, Ali cennet Ali Rıdvan
  Ali dindir Ali iman, Ali’dir sakı-i Kevser
  Nesimi’nin dil üç canı, Münevverdir Ali nuru
  Ali vâlâ Ali âlâ, Ali’dir server-i safter


  Şahkulu Dergâhı son Postnişini Mehmet Ali Hilmi Dedebaba
  Ayine tuttum yüzüme
  Ali göründü gözüme
  Nazar eyledim özüme
  Ali göründü gözüme

  Ali evvel Ali ahir
  Ali batın Ali zahir
  Ali tayyib Ali tahir
  Ali göründü gözüme’

  Hacı Bektaş Makalat’ında
  Selman bir deste gül şaha uzattı
  Kendi tabutuna kendisi yattı
  Cemm-i Mushaf’tan nikabın attı
  Kur’an yok, gördüler Ali’den gayrı”

  Kul Hasan
  Ali’nin işleri daim sırrınan
  Kisvesini kırmızıdan örtünen
  Nar içinde Cebrail’e görünen
  Hünkar Hacı Bektaş Ali kendidir”

  Aşık Veli
  O yer ile gögün binasin kuran
  Muhammet Ali'dir bir Haci Bektas
  Su iki cihana gidasin veren
  Sana inanmayan kör Haci Bektas

  Gene sen bilirsin Veli'nin hali
  Sensin bu cihanin ahir evveli
  Bir ismin Ali'dir bir ismin Veli
  Kirklardaki ismin sir Haci Bektas


  Haydar Dede
  Nice methetmeye benim dünya ve evfiya nâmı var,
  Lâ fetâ illâ Alî [lâ] seyfe illâ zülfikâr.

  İsmail
  Ali Muhammed’dir Muhammed Ali
  Gördüm bir elmadır elhamdülillah

  Mehmet Eröz
  Evvel Ali yerin göğün binası
  Kudret kandilinden çalınmış mayası

  Noksani
  Hakkın evvel ismi hudur
  Tevekkeltü Ali Allah hü

  Zeynel Baba
  Gördüm bir can semah döner
  Hû der Ali Ali diye

  Sadık Ağa
  Bin bir ismi vardır, bir ismin Hû’dur
  Kâmillerin ezber dediği budur
  Münkire şektir, ismi de Lâ’dır
  Ta evvelden Elya deyenlerdeniz


  Genç Abdal
  “Müminler sırrını ilden sakınır
  Kendin bilmezlere sözün dokunur
  Genci Abdal, dört kitapta okunur
  Evveli ahiri destan Ali’dir.”

  Aşık Devrani
  “Hakk’ın kandilinde gizli nihanda
  La mekan elinde sır idi Ali,
  Künt-ü kenzin esrarı andadır
  Dünya kurulmadan var idi Ali.

  Feriştahlar kendi nurundan oldu
  ‘Sen kimsin?’ diye Cibrile sordu,
  Cibril bilemedi, kanadı yandı
  Ol zaman kandilde nur idi Ali”

  Ali Murteza Topal Dede
  Hakikat Cem’ine vasıl olanlar
  Tevella sırrına beli dediler
  Hakk’ı eynel yakın bunda görenle
  Ehl-i beyt’e nur-u celi dediler.

  İkrar verdim ilme dönmem ebedi
  Kalbimde uyandı nur-u Ahmed’i
  Öz canımdan buldum Ay’ı semayı
  Gördüğüm didara Ali dediler

  Pir Mehmet (Pir Sultan Oğlu)
  Pir elinden elifi tac üründüm,
  Kubbesi duvazde, İmam Ali’dir.
  Nasibim ol verir, andan isterim,
  İki cihanda da varım Ali’dir.

  Abdal Musa
  Erenler erkanı gerçek yoludur,
  Abdal Musa fakir Ali kuludur,
  İmamlar sırrı ile gönlü doludur,
  İmamlar değildir Ali’den gayri,

  Kul Hüseyin’in,
  Günah ettim şahın darına durdum
  Allah bir Muhammed Ali aşkına
  Kırklar eşiğine yüzümü sürdüm
  Allah bir Muhammed Ali aşkına”

  Budak Ali
  Budak Ali’m pervaneyim
  Dönsem Ali Ali diye
  Şah aşkına ateşteyim
  Yansam Ali Ali diye

  İbrahim Ethem
  Arif olan canlar nefsini bilir,
  Varlığın terk eyler hakkı bulur,
  Nuru Muhammet didar görünür,
  Aman ya Muhammed, medet ya Ali.

  Balım Sultan
  Benim sevdiceğim Ali’dir Ali,
  Ali’yi sevenler olmaz mı deli,
  Pirimin elinden içmişim dolu,
  Ali’yi seversen değme yarama.

  Kalender Abdal
  Her cana kalan serseriye er demesinler,
  Ser vermeyenin ismine server demesinler,
  Bir kimesnede olmasa ol aşk Ali’den,
  Pes nice ana kafiri Hayber demesinler.

  Şah Hatayi
  Hak la ilahe ill’Allah
  İll’Allah Şah ill’Allah,
  Ali mürşit güzel Şah,
  Eyvallah Şah’ım eyvallah

  Ali ile Muhammed kurdu bu yolu,
  Arafatta açılır müminin kolu,
  Bir ulu dergahtır sürün bu yolu,
  Ali ile Muhammed’in aşkına.

  Eşrefoğlu
  Eşrefoğlu al haberi,
  Bahçe biziz, gül bizdedir.
  Biz Şah-ı Merdan kuluyuz,
  Yetmiş iki dil bizdedir.

  Kul İbrahim
  Deden Muhammet`tir atan da Ali
  Hakka doğru gider onların yolu

  Kul Himmet Üstadım
  Bin bir ismi vardır bir ismi Hızır
  Her nerde çağırsan orada Hızır
  Alim padişahtır Salman da vezir
  Bu fermanı yazan Ali değil mi

  Yemini
  Dediler ki keramet kani Hayder
  Dayanmaz derdimin derrnani Hayder

  Kamu mümin'lerin kalbinde mihrin
  Olubdur dini hem imani Hayder

  Hakk'in kudreti sende ayandir
  Velayet mülkinin sultani Hayder

  Imamü'l Müttekinsin bellü bayik
  Erenler merdinin merdan'i Hayder

  Cemad'a dil verirsin emr-i Yezdan
  Verir nutkun ölüye cani Hayder

  Behist ehline saki'i ezelsin
  Hakk'in sende erer ihsani Hayder

  Yemini dermendde kil inayet
  Delalette komagil ani Hayder

  Teslim Abdal
  Mekanım balçıktır, üstadım Ali
  Muhammed nesline demişim beli

  Muhiddin Abdal
  Yedi iklim dört köşeye
  Arşa kürse dolusun sen

  Seni gören yoksul bay olur
  Kafirler imana gelir

  Seni sevmeyenler n'olur
  Şah-ı Kerem Ali'sin sen

  Kul Nesimi
  Ey zahit surete tapma hakkı bul
  Şah-ı velayete olmuşuz hep kul
  Hakikat şehrinden geçer bize yol
  Başka şey bilmeyiz Ali`miz vardır

  Kasım Dede
  Binbir mana desem biri dinlenmez
  Cahillerin ağzı dili bağlanmaz
  Hakk`ı isteyenler halkla bağlanmaz
  Ali`nin yoluna varanlar gelsin

  Yürü Kasım Dede çareni ara
  Emek zahmet çekme nafile yere
  Yezid aslı talip gelmez bu yola
  Ali`nin yoluna varanlar gelsin

  Pir Mehmed
  Yolcu oldum yola düştüm,
  Yollarım Ali çağırır.
  Bülbül oldum güle düştüm,
  Güllerim Ali çağırır.

  Pir Mehmed aşka düştü,
  Aşk dalgası hadden aştı,
  Virdimize Ali düştü,
  Dillerim Ali çağırır.

  Aşkına pirim aşkına illallah
  İllallah şahım illallah
  Ali mürşit güzel şah
  Eyvallah Şahım eyvallah”
  Turna Semahı

  Gitme Nerden Gelirsin
  Sen Nazlı Canana Benzersin Durnam
  Bir Bakışta Beni Mecnun Edersin
  Gönülde Mihmana Benzersin Durnam

  Has Nenni Nenni
  Dost Nenni Nenni

  Turnam gökyüzünde pervane döner
  Dertli aşığına dolular sunar
  Mümin kullar senden inayet umar
  Tabibi Lokmana benzersin turnam

  Has Nenni Nenni
  Dost Nenni Nenni

  Kaşlarına Mim Duvası Yazılır
  Cemalinde Türlü Benler Dizilir
  Seni Sevmeyenler Haktan Yüzülür
  Pir Balım Sultana Benzersin Durnam

  Has Nenni Nenni
  Dost Nenni Nenni

  Bugün Ben Pirimi Gördüm
  Gelir Salını Salını
  Selamına Karşı Durdum
  Bağrım Delini Delini (Hüdey)

  Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
  Bağrım Delini Delini
  Allah Allah Allah Allah
  Allah Allah Allah Eyvallah

  Gel Dedim Yanıma Geldi
  Gamzesi Sinemi Deldi
  Bir İzzetli Selam Verdi
  Aldım Sevini Sevini

  Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
  Aldım sevini sevini
  Allah Allah Allah Allah
  Allah Allah Allah Eyvallah

  Gıymatın Baha Biçilmez
  Cemalin Nurdan Seçilmez
  Vakitsiz Güller Açılmaz
  Derdim Gülünü Gülünü

  Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
  Derdim gülünü gülünü
  Allah Allah Allah Allah
  Allah Allah Allah Eyvallah

  Gaynadı Garıştı Ganım
  Ezelden Severdi Canım
  Sen Benimsin Bende Senin
  Dedim Sevini Sevini

  Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
  Dedim sevini sevini
  Allah Allah Allah Allah
  Allah Allah Allah Eyvallah

  Dedem Oğlu Der Ağlatma
  Yüreğim O De Dağlatma
  Varıp Yadlara Bağlatma
  Zülfün Telini Telini

  Hüdey Hüdey Hüdey Hüdey
  Zülfün telini telini
  Allah Allah Allah Allah
  Allah Allah Allah Eyvallah


  desdeklerinizi bekliyorum....!!!


  İLETİŞİM İÇİN:

  turku.sevdasi@hotmail.com.tr

  kr66tv@gmail.com

  karabalininradyosu@mynet.com

  WEB ADRESLERİM:

  http://www.karabalininradyosu.tr.gg

  http://karabalininradyosu.forummum.com

  http://www.livestream.com/kr66tv

   Forum Saati Paz Şub. 26, 2017 12:19 pm