ATATÜRK KÖŞESİ
YOZGAT VE SORGUN SON DAKİKA HABER

 

Duyuru

DUYURU PANOMUZ

SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ


KARABALI KÖYÜ SON DAKİKA HABER

İLETİŞİM İÇİN:

kr66kr@hotmail.com

KURUCUSU

KAZIM KASIMOĞULLARI************

SİVAS ŞEHİTLERİ

TÜRKÜ SEVDASI

REKLAMLARBULUR SONDAJ HACI ALI ALTIN TAS VE OGULLARI CEP: 0535 253 59 38 YER YOZGAT YAMACLI VE BOGAZLIYAN

SUYA ULASAN TEK YOL BULUR SONDAJ.!


  12 imamlar

  Paylaş

  karabalininradyosu

  Erkek
  Mesaj Sayısı : 820
  Yaş : 36
  Nerden : YOZGAT SORGUN KARABALI KÖYÜ
  Kayıt tarihi : 05/10/08

  default 12 imamlar

  Mesaj tarafından karabalininradyosu Bir Paz Ocak 10, 2010 10:14 am

  Aleviler, Hz. Muhammed’in hakka yürümesinden sonra Müslümanlara önderlik etmesi gereken kişilerin Ehlibeyt soyundan olmaları gerektiğine inanırlar. Buna kaynak olarak ta Kuran-ı Kerim’in Azhap Suresi 33. Ayeti gösterirler. Bu Ayet şöyle: “Ey Ehlibeyt Allah sizden her türlü pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek diler.” Bu Ayetin anlamı, Ehlibeytin doğuştan arı olduğu bu anlamda da imamlığın Ehlibeytin soyundan gelen kişilerin hakkı olduğudur. Bilindiği gibi Ehlibeyt, Peygamberin ailesidir, soyudur. Peygamberin soyu da, yani Ehlibeyt Hz. Ali kanalıyla devam etmektedir. Dolayısıyla önderlik (halifelik) Hz. Ali ve çocuklarının hakkıydı. Ama maalesef bırakın Ehlibeytin imamlığını, ortada müthiş bir Ehlibeyt düşmanlığı vardı. Bu düşmanlık aslında biçimde Ehlibeyteydi. Bu düşmanlığın asıl hedefi İslamdı. Çünkü bu düşmanlığı geliştirenler Cahilliye döneminin azılı putperestleriydiler. Bu düşmanlığın sonuçları günümüze kadar da devam etmektedir. Bu düşmanlık öyle bir hal aldı ki, başta Hz. Ali olmak üzere bütün soyu büyük zulümler gördü. Ve on ikinci İmam Mehdi’nin dışında diğerleri genellikle zehirlenerek şehit edildiler. Hiç biri vadesiyle hakka yürümemiştir.
  On iki İmamların Alevilikte çok büyük bir anlamı vardır ve Aleviler ibadetlerinde her zaman on iki İmamlara bağlılıklarını dile getirip onları anarlar. Kısaca belirtmek gerekirse; on iki İmamlar –bir bütün olarak- Aleviliğin temel yapı taşlarındadır. Bunlara ek olarak Aleviler on ikinci İmam Mehdi’nin bir gün gelip kendilerini kurtaracağına inanırlar.

  İMAM HASAN

  Doğum Tarihi (M) 12.03.624, (H) Ramazan 3 – Şehadeti (M) 25.03.670, (H) 28 Sefer 50 – Gömülü Olduğu Yer Medine – Yaşı 50 – Çocuk Sayısı 8 E, 7 K. – Katili Cü’de – Lakabı Mücteba – Künyesi Ebu-Muhammed – Babası Ali – Annesi Fatıma – Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler Muaviye – İmamet Süresi 10 yıl.
  İmam Hasan, o sırada Şam valisiyken iktidarı türlü oyunlarla elde etmiş olan Muaviye’ye mektuplar yazarak, yola getirmeye çalıştıysa da başaramadı. Çevresindekilerin ihaneti yüzünden halifeliği ona bırakmak zorunda kaldı. İkinci imamdır. Hz. Muhammed’e benzerdi. Halim ve selim bir zattı. Dedesi tarafından çok sevilirdi. Hz. Muhammed onu severken dudaklarına yakın yerden öper ve gözyaşı dökerdi. Soranlara: “Ölüm Hasan’ın ağzından girecektir” derdi. Dediği gibi de olmuş; karısı Cu’de, Muaviye’nin kışkırtması: “Seni oğlum Yezid’e alacağım, sen halife karısı olacaksın” kandırması ile İmam’ın suyuna zehir katmıştır (670).

  HZ. ALİ


  Hz. Ali (as) hicretten 23 yıl önce Receb ayının onüçüncü gününde Mekke´de Kaabe´nin içinde dünyaya geldi. Babası Ebu Talib annesi Esat Kızı Fatime´dir. 6 yaşında iken Peygamberimiz onu kendi evine götürdü. Terbiye ve himayesini bizzat kendisi üstlendi. Hz. Ali (as) Peygambere ilk iman getiren kimsedir. O her zaman Hz. Peygamber (saav) ile beraberdi.
  Hz. Muhammed (saav) Medineye hicret ettigi gece Kafirler Peygamberin evine gelipte onu öldürmek istediklerinde Hz. Ali (as) yatağına yatmıştı. Hz. Ali (as) Peygamberin kızı Hz. Fatime (as) nin eşi idi. Hz. Muhammed (saav) Medineye hicret ettiginde müminler arasında kardeşlik bağı icad etti ve Hz. Ali (as) mı kendi kardeşi olarak seçti.

  Resulullah döneminde gerçekleşen savaşların çoğunda, müslümanların zaferi, Hz. Ali (as) nin kılıcıyla gerçekleşmiş, bu savaşlardaki fetihleri yüzünden Hz. Muhammed (saav) ´´Ali´den yigit ve Zülfikar´ dan başka kılıç yoktur,, diyen Hadis´i Kudsi de Hz. Ali (as) yi övmüştür. Yine Hendek savaşında, İslam ordusuna korku ve dehşetin hakim olduğu bir sırada, müşriklerin en büyük kahramanı olan Amr bin Abdeved´i yere seren Hz. Ali (as) nin kiliç vuruşu, hadislere göre bütün insan ve cinlerin ibadetinden daha faziletli bilinmiştir.
  Caferi inancına göre, Hz. Ali (as) ilahi emir geregi Hz. Peygamber (saav) rin halifesi olan 12 masum İmamların ilkidir. Maide Suresinin 67. Ayetine göre Hz. Muhammed Mustafa (saav) son veda Hac´cında Hz. Ali (as) yi kendi yerine Halife seçmistir. Ama Hz. Peygamberden sonra bazı sebeblerden dolayı ilk 3 halife döneminde Hz. Ali (as) hilafet zahiriyesi tahakkuk etmemiştir.
  Hz. Ali (as) Üçüncü Halife´den sonra Hicretin 35. yılında müslümanların halifesi oldu. Hz. Ali (as) her şeyden önce geçmişteki valilerin çoğunun iş başında olmalarını uygun görmeyince, onları azledip layık gördügü kimseleri tayin etti. Bu arada bir takım insanlar şahsi çıkarlari için ona muhalefet edip Cemel, Siffin ve Nehrevan savaşlarında ona karşı savaştılar.
  Hz. Ali (as) Takvada, hakka ibadet etmekte, cesarette, yigitlikte ashap arasında tekti. Hz. Ali (as) hakkı ve ilahi kanunu icra ediyor, her zaman için Hz. Ali (as) adaleti icra etmekte hiç bir kimseye bir ayrıcalık tanımaz, yakınlarına bile müsamahalı davranmaz, herkese bir gözle bakardı.
  Hz. Ali (as) İlimde ashabın en bilgilisi idi. Hz. Muhammed Mustafa (saav) ´´ ben ilmin şehri Ali´de kapısıdır,, buyurmuştur. Üç halife döneminde şer´i meselelerin çözümü için ona müracaat edilirdi. Nec-ül Belaga kitabı onun hutbe, mektub ve sözlerinden bir kısmını içermektedir.
  Hz. Ali (as) hicretin 40. yılında Ramazan ayının 19. gününün sabahı Kufe camiinde sabah namazını kılarken Muaviyenin (Allahin lahneti ona ve ona uyanlara olsun) tuttuğu kiralık bir Katil tarafından aldığı zehirli kılıc yara eseriyle Ramazan´ın 21. günü şehit olmuştur. Hz. Ali (as) nin Türbesi Irak´ın Necef Şehrindedir.
  İMAM HÜSEYİN


  Üçüncü İmam Hz. Hüseyin, Hicretin dördüncü yılında Şevval ayının üçüncü gününde Medine de dünyaya geldi. Babası Hz. Ali (s.a.), annesi Rasulullahin kızı Hz. Fatime'dir. Nakledilen bir çok hadise göre Hz. Muhammed (saav) Hz. Hüseyin'e özel bir ilgi gösteriyordu. Rasulullah, Hz. Hüseyin'in doğum haberini aldığında ve diğer zamanlarda onun boğazından ve dudaklarından öptüğü, ağladığı ve bu çocugun azgın bir grubun eliyle şehid edilecegini haber verdiği nakledilmiştir. Hz. Hüseyin, İmam Hasan'ın zehirlenip şehid edilmesinden sonra Allahın emriyle ve kardeşinin vasiyeti üzerine İmam oldu.

  İlahi emir ve nehîylere itinasız bir insan olan Muaviye'nin oğlu Yezid'in müslümanların Önderliğine geçmesiyle İslâm kökten yok olmak ve saptırılmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.
  Hz. Hüseyin, böyle bir zatın müslümanlara halife oluşunun anlamının ne oldugunu iyice biliyor buyuruyordu: "Eger İslam ümmeti Yezid gibi bir önderin eline düşerse İslam´a veda etmek gerekir"
  Hz. Hüseyin şehid olacagını bildiği halde, müslümanları bu büyük tehlike karşısında uyarmak ve gelecek nesillere Yezid'in takipçilerinin yaptıkları şeylerin İslâm'a bağlanamayacağını anlatabilmek için kıyam etti ve Hicretin 61. yılında Muharrem ayının onuncu gününde Kerbela çölünde 72 yaranıyla birlikte şehid edildi. Bu kıyam, müslümanlarda büyük bir uyanmaya vesile olarak İslâm'da büyük sapıklıkların meydana gelmesini önlemiştir. İmam Hüseyin'in kıyamını müteakip bir biri ardınca oluşan kıyamlar bunun en büyük delilidir.

  İMAM ZEYNEL ABİDİN

  Dördüncü İmam Hz. Zeyn-ül Abidin (as), hicretin 38. yılında Cümâd-es Sani ayının onbeşinde Medine'de dünyaya geldi. Babası Hz. Hüseyin (as), annesi İran Şahı Yezdigard'ın kızı Şehrebanu'dır. Babası Hz. Hüseyin (s.a.) ve ashabının şehid düştügü Kerbela vakıasında, yeryüzünün masum imamsız kalmaması için, ilahi bir lutüf olarak hastalanmış, savaşa katılamamış ve böylece sağ kalmıştır.
  Hz. Zeyn-ül Abidin (sa), Imam Hüseyin (sa) mın hicretin 61. yılında Kerbela'da şehid edilişini müteakip Allahın emriyle ve babası Hz. Hüseyin'in (as) vasiyeti iizere, imam oldu. Hz. Zeyn-ül Abidin (s.a.) nin imamlık dönemi, Beni Ümeyye'nin baskı ve zulmünün en şiddetli dönemine rastlar. Buna rağmen, babasınıin şehadetinden sonra esir olarak dolaştırıldığı Şehirlerde, yaptığı konuşmalarda Hz. Hüseyin (s.a.) nin kıyamının hedeflerini ve uğradıkları zulümleri açıklayarak halkı uyarmış ve
  onlar Yezid'in Kerbela vakiasını oluşturmakta elde etmek istedigi hedeflerin ters istikametine sevketmistir,
  Hz. Zeyn-ül Abidin (s.a.) nin dualarından oluşan meshur "Sahife-yi Seccadiyye", adlı kitaba baktığımızda İslâm'ın bütün siyasi, içtimai ve ferdi nizamlarını en güzel üslupla dua kalıbında dile getirdigini görüyoruz. Bu da en zor şartlarda bile olsa zalimler karşısında susmamanın gerektigini iyice göstermektedir.
  Hz. Zeyn-ül Abidin (as) Hicretin 95. yılında Muharrem ayının yirmibeşinde veya onsekizinde zehirletilerek şehit edildi. Kabri Medine'de Bakiy mezarlığındadir.
  İMAM MUHAMMED BAKIR
  Beşinci İmam Hz. Muhammed Bâkır (as), hicretin 57. yılında Sefer aynın üçünde Medine'de dünyaya geldi. Babası Hz. İmam Zeyn-ül Abidin, annesi Hz. İmam Hasan'( as) nın kızı Fatime'dir. 38 yaşında Allah'ın emri ve babasının vasiyeti üzerine İmam oldu.
  İmam Zeyn-ül Abidin, 35 yıllık İmamlık döneminde bir çok Şia toplulukları oluşturmuştu. Ama siyasi zulüm ve baskı yüzünden Ehl-i Beyt mektebinin fıkhi ve fikri temellerini açıklamaya fırsat bulmamıştı; İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık döneminde zulüm ve baskı otoritesinde meydana gelen zayıflama yüzünden, İslâm ilimlerini ögrenmek isteyen Ehl-i Beyt dostları, her taraftan Medine'ye gelip çesitli İslâmi ilimlerde İmam Muhammed Bâkır tarafından yetiştiriliyorlardı. Bu nedenle İmam'a Bâkır-ul Ulum (İlimleri yaran) lakabını verdiler. İmam hicretin 114. yılı Zilhicce ayının 7. günü Şehid oldu. 57 yıl yaşadı. İmameti 19 yıl sürmüştür. Kabri Med.ine´de Bakiy Mezarlığındadır.
  İMAM CAFER- i SÂDIK


  Altıncı İmam Hz. Cafer Sâdık (as), hicri 83 yılı Rebi-ül Evvel ayının 17. gününde Medine'de dünyaya geldi. Babası Hz. İmam Muhammed Bâkir (as); annesi Kâsım Ibn-i Muhammed İbn-i Ebi Bekr'in kızı Ümmü Ferve'dir. 31 yaşındayken Allah'ın emri ve babasının vasiyeti üzerine İmam oldu.
  Hz. İmam Cafer Sâdık (as) tarihin en hassas dönemlerinden birinde, yani Ümeyye soyunun çöküşü ve Abbas ogullarının başa geçisi döneminde yaşamıştır. İmam Cafer Sâdık (as) kendisine hilafet makamınca yöneltilen bütün teklifleri reddetti. Çünkü Abbas oğullarının hedefi de Beni Ümeyye gibi sadece kendi zâlimane saltanatlarını pekiştirmekti. İmam Cafer Sâdık (as) bu geçiş döneminde zulüm otoritesinin zayıflamasından iyi şekilde faydalanarak, İslâmi İlimler; fikıh, marifetullah vs. yi yaymak yolunda çalıştı. Meclisler kurarak geniş ders halkaları oluşturdu. Rivayetlere göre, yaklaşık 4000 talebe bu meclislere iştirak etmekte, degişik.İlim ve marifet dallarında ihtisas sahibi olmaya çalışmaktaydılar. Sia İmamiyye'nin fıkhi bu İmam tarafından tedvin edilmiştir. Bundan dolayı bu Ehl-i Beyt mezhebine, İmam'a atfen "Caferi Mezhebi" denilmektedir.
  Hz. İmam Cafer Sâdık (as), 65 yaşındayken hicri 148 Yılında Receb ayının onbeşinde ya da şevval ayının yirmibeşinde zehirlendirilerek Şehid edildi ve Medine-i Münevvere'de Bâkiy mezarlığında defnedildi.
  İMAM MUSA-i KÂZIM  Yedinci İmam Hz. Musa Kazım (as), hicri 128 yılı Sefer ayının yedisinde Mekke ve Medine arasında vaki olan Ebvâ köyünde dünyaya geldi. Babası Hz. İmam Cafer Sâdık, annesinin adı Hamide'dir. 20 yaşında iken Allah'ın emri ve babasının vasiyeti üzerine İmam oldu. İmam Musa Kazım (as), müslümanlara İslâm'ın hakikatını açıklayarak, onlara zalim yöneticilerden uzak durmayı emrediyordu. Abbasi halifelerinden olan Harun Reşit, İmam'ın müslümanlar arasındaki etkisinden dehşete kapılarak, devletin güvenligini korumak adıyla, gerçekte ise kendi egemenligini korumak için İmam'ı yakalatıp gizlice Medineden Bağdat'a getirterek zindana attı Zalim yöneticiler İmam'ın da kendileri gibi maddi ve şehvani meselelerden etkilenecegini sanarak sarayla ilişkisi olan kötü bir kadını İmam'ı etkilemek için o hazretin bulunduğu zindana gönderdiler. O kadın İmam'ın ona hiç bir surette teveccüh etmedigini ve Allah karşısındaki huzu ve husuunu, razu-niyazını sürdürdügünü görince, o da tevbe etti...

  İmam'ın hapiste de halk içerisinde etkisinin yoğunlaştığını anlayan Harun, o Hazret'in hayatta kalmasını tahammül edemeyerek, bir yahudi olan Sindi Ibn-i Sahik'in yönettigi bir hapise intikal ettirilmesini ve orada zehirletilerek Şehid edilmesini emretti. Sonunda 55 yaşındayken hicri 183 yılı Receb ayıyının yirmibeşinde Bagdad'da sözkonusu zindanda Şehid oldu. Kabri, Bagdad'ın yakınında olan Kazimeyn dedir.
  İMAM ALİ RIZA


  Sekizinci İmam Hz. Ali Rıza (s.a.) Hicri 148 yılında Zilkade ayının 11. günü Medine'de doğdu. Babası Hz. İmam Musa Kazım (s.a.), Annesi ise Necme'dir. 35 yaşında iken Allah'ın emri ve babasının vasiyeti üzerine İmam oldu.
  Abbasi sultanlanndan olan Me'mun, halkin ilgisini toplayabilmek için Medine'de bulunan İmam Rıza (s.a.) yı Horasana davet etti. Zahiren İmam'a çok ihtiram gösteren Me'mun, hilafeti de O'na teklif etti. Oyunların farkına varan İmam, Me'mun'la babasının cinayetlerinin mesuliyetini kabul etmeyerek bu teklifi reddetti. Daha sonra Me'mun, İmam'a veliahtlik teklif etti ve O'na başka bir seçenegin bulunmadığını bildirdi. İmam, memleket ve devlet işlerine müdahale etmemek şartiyla bu teklifi kabul etti.
  İmam Rıza (s.a.) büyük İlim sahibi bir şahsiyetti. Bu yüzden "Al-i Muhammed'in âlimi" diye ün yapmıştı. O zamanda mevcud dinlerin temsilcilerini Horasan'a davet eden Me'mun, İmam'la münazara meclisleri tertip ederdi. İmam onları bizzat kendi delilleriyle sustururdu. İmam'ın, halkın kalplerine yer eden sevgisi gittikçe fazlalaşıyordu. Günün birinde Me'mun, İmam'ı Bayram Namazı kıldırmakla görevlendirdi. İmam bu teklifi kabul ederken ceddi Rasulullah gibi namaz kıldıracağını şart koştu. Bayram günü sade bir elbise ve yalınayak, şehir dışına namaz kılınacak yere giderken, halkın sevgi gösterisi ve tezahüratıyla karşılaştı Süslü elbiselerle, binitler üzerinde, Bayram Namazı yerine kadar İmam'a refakat edecek olan devlet adamları, halkın İmam'a gösterdiği ilgi karşısında ne yapacaklarını saşırdılar ve Me'mun'a haber gönderdiler. Me'mun, İmam'ın namaz kıldırmasını önleyerek geri çevirdi. Me'mun, oyunlarnın tutmadıgını ve İmam'ın kalblerdeki sevgisinin gün geçtikçe arttığını hissedince, buna tahammül edemeyip Hicri 203. yılının Sefer ayının sonuncu günü İmam'ı 55 yaşında iken zehirleyerek Şehid etti. Mübârek nâsını İran'da Tus Şehri yakınlarında bir yere defnettiler. Su anda Meshed şehri olarak tanınmakta olan bu yer, İmam'ın aşıklarının ve dostlarının ziyâretgâhı olmuştur.
  İMAM MUHAMMED TAKİ


  Dokuzuncu İmam Hz. Muhammed Taki (s.a.), hicri 195 yılı Receb ayının onu ya da Ramazan ayının ondokuzunda Medine'de dünyaya geldi. Babası Hz. İmam Rıza, annesinin adı ise Sebike'dir.
  Hz. Rıza (s.a.), Allah'ın emriyle oğlu Muhammed Taki'yi kendisinden sonraki İmam olarak tayin etti. İmamet makamıma eriştiginde yaşı küçüktü fakat İlimde öyle bir mevkiye sahipti ki, halkın dini sorunlarının hepsini halledebiliyor, sınamak için kendisine yöneltilen çok zor dini meselelere iyice cevap veriyordu.Hz. İmam Muhammed Taki (s.a.) çok takvalı ve cömert olduğu için "Taki" ve "Cevad" lakablarını aldı.
  Hicri 220 yılında Abbasi Halifesi Mu'tasım, Hz. İmam Cevad'ı Medine'den Bağdat'a getirtti ve aynı yılın Zilkâde ayının son gününde Bağdat'ta zehirlettirerek Şehid etti ve ceddi Hz. İmam Musa Kâzım'ın yanında medfun oldu.
  İMAM ALİ NAKİ

  Medine'de hicri 212 yılımda dünyaya gelen onuncu İmam Ali Naki, genç yaşında iken babasını kaybetti. Yaşadığı dönem, Abbasi halifelerinden sırasıyla Me'mun, Mu'tesim, vasik, Mutevekkil, Muntasir, Müstein ve Mu'tezz'in başta oldukları döneme rastlar.
  Mütevekkil'in Medine valisi, İmam'ın halk arasındaki itibar ve sevgisinden doğabilecek mühtemel tehlikeleri Mütevekkil'e bildirdi. Mütevekkil, İmam'ı gözaltında bulundurabilmek için onu Hilafetin merkezi olan Samerra Şehri'ne gelmeyeye zorladı Zahirde İmam'a dokunulmamasına rağmen çesitli vesilelerle İmam'a baskı ve eziyet yapılıyordu. Hatta defalarca İmam'ın evi Mütevekkil'in emriyle aratılmıştı Ehl-i Beyt'e karşı düşmanlık gütmek yönünden Abbasi Halifeleri arasında Mütevekkil ön sırayı alır. O açıkça Hz. Ali (s.a.) ye küfür eder ve eğlence meclislerinde soytarılarına Hz. Ali'yi
  taklit ettirir ve eğlenirdi. Onun emriyle Hz. Hüseyin'in türbesini tamamen yıktırıldı.

  Müslümanların Beyt'ül Mal'ından sorumsuzca harcamalarda bulunan Abbasi halifeleri, Allah'ın ahkamını da geregince tatbik etmiyorlardı. Bu durum karşısında Ehl-i Beyt; İmamları ise müslümanları uyararak onların zalimlere karşı durmalarını ve İslam ahkamini müdafaa etmelerini istiyordu.
  İmamlar'ın bu çalışmalarından tedirgin olan Abbasi halifesi Mü'tez, sonunda İmam Ali Naki'yi 254 hicri yılında 42 yaşında bulundukları bir sırada zehirleterek Şehid etti. Mezarı Samerra sehrindedir.
  İMAM HASAN-ÜL ASKERİ
  Doğum Tarihi (M) 27.10.846, (H) 8 Rebiülevvel 231 – Şehadeti (M) 02.01.874, (H) 8 Rebiülevvel 260 – Gömülü Olduğu Yer Samara – Yaşı 28 – Çocuk Sayısı 2 E – Katili Mu’temed – Lakabı Vekil – Künyesi Ebu-Muhammed – Babası Ali – Annesi Susen (Hudeys) – Zamanındaki Padişahlar ve Halifeler Mu’tezz, Muhtedi, Mu’temed – İmamet Süresi 6 yıl.
  On birinci imamdır. Ceddi gibi, yaşadığı devrin, din bilginleri açısından, büyük uleması idi. “Tefsir”, “İsmail Nişaburi’ye Mektuplar”, “Helal ve Haram’a Dair Risale” gibi eserleri vardır.

  İMAM MEHDİ


  Onbirinci İmam Hasan Askeri'nin oğlu olan İmam Mehdi (s.a.) Hicri 255 yılı şaban ayının 15 şinde, Samerra şehrinde sabah vakti dünyaya geldi. İsmini "Muhammed" koydular. Annesi'nin adı, Nergis'dir. İmam'ın doğuşu, halkın çogundan, özellikle Abbasi casuslarından gizli tutuluyordu. Çünkü, Onikinci İmam'ın kıyamı Peyggamber (s.a.v.) tarafından müjdelendiği için, Abbasi Saltanatı endişe içerisindeydi. Bu yüzden İmam'ın yokedilmesi için planlar tertipliyorlardı. Muhterem babaları hayatta iken, yalnızca İmam'ı samimi dostu olan Şialar ziyaret edebiliyorlardı. Babalarının şehadetinden sonra Abbasi Saltanatı, İmam'ın öldürülmesi için geniş çaplı bir harekete girişti. Allah da bu Hüccet'i için "gaybet" i karar kıldı, halkın gözünden uzak bir şekilde yaşamasını irade buyurdu. İmam'ın hayatını iki döneme ayırmak mümkündür.
  1- Gaybet-i Sugrâ (küçük gizlilik dönemi),
  2- Gaybet-i Kübrâ (büyük gizlilik dönemi).
  Birinci gaybet döneminde temiz ve pâk yaratılışa sahip bazı kimseler İmam tarafından, "vekalet" ve 'niyabet" makamına tayin edildiler. Bu vekiller, şiilerin soru ve istifhamlarını Hz. Mehdi (s.a.) ye ulaştırır ve Hazret'in yazdığı cevap ve tavsiyeleri "tevki" adıyla halkın istifadesine sunuyorlardı. Bu sefirlerin isimleri şöyledir:
  1- Abu Amr Osman b. Said
  2- Ebu Cafer Muhammed b. Osman
  3- Huseyn b. Ruh
  4- Ali b. Muhammed
  Dördüncü sefir olan Ali b. Muhammed'in vefati ile İmam'ın tarafından özel olarak belirlenen niyabet makamı da kalkmış oldu ve İmam'la dolaylı olarak irtibat kurma yolu da kapanarak Gaybet-i Kübrâ dönemi başladı.
  Hicri 328 yılından itibaren başlayan Giybet-i Kübrâ ile artık hiç kimse İmam'ın bulunduğu yerden haberdar degildir. İmam'ın gerek mülakatlarında ve gerekse tevkiatlarnda söyledigi derin manalı sözler bu dönemdeki meselelere ışık tutmaktadır. Bu buyruklar geregince İmam'ın Şialari bu dönemde Ehl-i Beyt imamları'ndan hadis nakleden fakihlere uymalıdırlar. Gaybet-i Kübra döneminde bu fakihlerin tasidiklari,vazifeye Niyabet-i Amme (Genel Naiblik) denir. Bu esasa göre şartları haiz fakihler taklid mercii yani Ser'i hükümlerde fetvalarına uyulması gereken kişilerdir. Yine bu esastan yöneticilik makamınında fakihe ait olduğu anlaşılıyor.
  İmam'ın dünyaya gelişinden bu güne kadar 1165 yil . geçmistir. Bu zaman boyunca Hazret'in Şiaları, büyük bir coşku, aşk ve samimiyetle gözleri yolda, Hazret'in yolunu beklemekteler, inşaallah o büyük kıyam dönemi en kısa zamanda başlar. Bütün dünyanın, zülmet ve karanlıklardan sıyrılarak adalet ve nurla dolmasını dileriz.
  desdeklerinizi bekliyorum....!!!


  İLETİŞİM İÇİN:

  turku.sevdasi@hotmail.com.tr

  kr66tv@gmail.com

  karabalininradyosu@mynet.com

  WEB ADRESLERİM:

  http://www.karabalininradyosu.tr.gg

  http://karabalininradyosu.forummum.com

  http://www.livestream.com/kr66tv

   Forum Saati Paz Şub. 26, 2017 12:18 pm